Back to Top

KONTAKT

Wybierz z rozwijanej listy biuro GSM, z którym chcesz się skontaktować, aby wyświetlić szczegóły.
GO
Kultura biznesowa

Kultura biznesowa

Szukamy wartości kultury biznesowej GSM, która będzie DNA korporacyjnym wszystkich członków naszego zespołu.

Integrity
Etyczne postępowanie i uczciwość to najważniejsze zasady i standardy zachowania, których wymagamy od każdego pracownika. GSM wierzy, że zaufanie i otwartość budują wzajemny szacunek we wzajemnych relacjach pracowników i klientów. W GSM rzetelność dotyczy wszystkich produktów i sprawozdawczości finansowej. Są one elementami naszego korporacyjnego DNA.

Team Ethic
GSM Automotive uważa swoich pracowników za najcenniejsze dobro. Uważamy, że tylko pracując razem możemy osiągać najlepsze wyniki; w równym stopniu dla firmy jak i naszych klientów. Indywidualnie każdy z nas pracuje bardzo dobrze, ale tylko razem osiągamy doskonałość.
Social Responsibility
Zespół pracowników GSM Automotive dba o społeczności lokalne i środowisko naturalne. Jesteśmy dumni z faktu, że nasze innowacyjne produkty codziennie pomagają oszczędzać paliwo i poprawiać jakość powietrza w samochodach na całym świecie. Zarówno w halach produkcyjnych jak i biurach staramy się efektywnie oszczędzać, poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystywać posiadane zasoby. Funkcjonujemy w różnych społecznościach, zawsze poświęcając czas, umiejętności i pracę, aby uczynić otaczający nas świat lepszym. To jest częścią naszego korporacyjnego DNA.
Excellence In All That We Do
W GSM Automotive celem nie jest spełnienie wymagań klienta, lecz przewyższenie ich. Od zarządu do szeregowych pracowników stale dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy.. Na tym polega „Przewaga GSM”.
Lean Manufacture
Niezależnie od tego, czy chodzi o procesy produkcji, czy o projektowanie produktów, celem członków zespołów w GSM jest nie tylko zidentyfikowanie marnotrawstwa, lecz również zapewnienie wyeliminowania go. Stosujemy szczupłe metody we wszystkim, co robimy.
Protecting The Environment
W GSM Automotive pracują ludzie, którym zależy na ochronie środowiska, osiąganiu korzyści dla społeczności, w której żyjemy i budowaniu lepszej przyszłości dl a następnych pokoleń.  Od produkowanych przez nas na całym świecie innowacyjnych produktów, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisji i zużycia paliwa, do procesów produkcji używanych w naszych fabrykach na 2 kontynentach, zawsze stosujemy podejście przyjazne środowisku.  Dzięki temu wszystkie fabryki GSM Automotive mają certyfikat ISO14001.
Anti-slavery and Human Trafficking
GSM Automotive’ s global locations are committed in their support of anti-slavery and human trafficking legislation. Should GSM Automotive determine that slavery or human trafficking is present within any element of its supply chain it will not hesitate to take immediate action that may result in contract termination.
Gender Pay Reporting
GSM is committed to the principle of equal opportunities and equal treatment for all Team Members, regardless of sex, race, religion or belief, age, marriage or civil partnership, pregnancy / maternity, sexual orientation, gender reassignment or disability. It has a clear policy of paying Team Members equally for the same or equivalent work, regardless of their sex (or any other characteristic set out above).

GSM is confident that its gender pay gap does not stem from paying men and women differently for the same or equivalent work. Rather its gender pay gap is the result of our industry sector, and the roles in which men and women work within the Company, and the salaries that these roles attract.